「YA:や行」 一覧

yuiitsumuni_top

YU:ゆ

唯一無二:ゆいいつむに [yui-itsu-mu-ni]

2017/08/22   -YU:ゆ
 

yuuzuumuge_top

YU:ゆ

融通無碍:ゆうずうむげ [yuu-zuu-mu-ge]

2017/08/17   -YU:ゆ
 

yoyuusyakusyaku_top

YO:よ

余裕綽綽:よゆうしゃくしゃく [yo-yuu-syaku-syaku]

2017/08/01   -YO:よ
 

yometoome_top

YO:よ

夜目遠目:よめとおめ [yo-me-too-me]

2017/07/30   -YO:よ
 

yobafuuchi_top

YO:よ

輿馬風馳:よばふうち [yo-ba-fuu-chi]

2017/07/30   -YO:よ
 

youwaiki_top

YO:よ

用和為貴:ようわいき [you-wa-i-ki]

2017/07/30   -YO:よ
 

youkaihenge_top

YO:よ

妖怪変化:ようかいへんげ [you-kai-hen-ge]

2017/07/24   -YO:よ
 

yuubunsabu_top

YU:ゆ

右文左武:ゆうぶんさぶ [yuu-bun-sa-bu]

2017/07/24   -YU:ゆ
 

yuubimukan_top

YU:ゆ

有備無患:ゆうびむかん [yuu-bi-mu-kan]

2017/07/23   -YU:ゆ
 

yuudaigousou_top

YU:ゆ

雄大豪壮:ゆうだいごうそう [yuu-dai-gou-sou]

2017/07/22   -YU:ゆ
 

yuumousyoujin_top

YU:ゆ

勇猛精進:ゆうもうしょうじん [yuu-mou-syou-jin]

yudan_top

YU:ゆ

油断大敵:ゆだんたいてき [yu-dan-tai-teki]

2017/06/06   -YU:ゆ
 

yuumou_top

YU:ゆ

勇猛無比:ゆうもうむひ [yuu-mou-mu-hi]

2017/06/04   -YU:ゆ
 

youkou_top

YO:よ

用行捨蔵:ようこうしゃぞう [you-kou-sya-zou]

2017/06/04   -YO:よ
 

yarou_top

YA:や

夜郎自大:やろうじだい [ya-rou-ji-dai]

2017/06/04   -YA:や
 

yousi_top

YO:よ

容姿端麗:ようしたんれい [you-shi-tan-rei]

2017/04/15   -YO:よ
 

yuuyuu_top

YU:ゆ

悠々自適:ゆうゆうじてき [yuu-yuu-ji-teki]

2017/04/06   -YU:ゆ
 

yuugen_top

YU:ゆ

有言実行:ゆうげんじっこう [yuu-gen-ji-kkou]

2017/03/03   -YU:ゆ
 

yuusyuu_top

YU:ゆ

有終完美:ゆうしゅうかんび [yuu-syuu-kan-bi]

2017/01/25   -YU:ゆ
 

yuuou_top

YU:ゆ

勇往邁進:ゆうおうまいしん [yuu-ou-mai-shin]

2017/01/22   -YU:ゆ
 

Copyright© 4字壁 [YOJIKABE] , 2018 All Rights Reserved Powered by STINGER.